Partneri
FamArt s.r.o  - Váš partner vo svete spracovania kovov Spoločnosť bola založená  01.04.2012 po mnohoročných skúsenostiach v oblasti kovospracujúceho priemyslu. Spoločnosť sa úspešne etablovala na trhu a postupne sa zamerala hlavne na výrobu, opravy, rekonštrukcie a montáž  mechanických častí bioplynových  staníc.